หน้าแรก

START LEARNING เปิดเทอมใหม่กับคลาสเรียนยุค New Normal
START LEARNING เปิดเทอมใหม่กับคลาสเรียนยุค New Normal
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
การดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้นักศึกษา BU
การดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้นักศึกษา BU
previous arrow
next arrow

ตารางเรียน (Study Plan)
เช่น การขอทรานสคริปต์ การแจ้งจบ
โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน และประกันภัยคุ้มครอง COVID-19
การบริการตอบคำถามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
บริการช่วยเหลือด้านไอที
ตารางเรียนบัณฑิตวิทยาลัย
การติดต่อสื่อสารกับคณะวิชา
BU Online Workshop
ติดต่อสอบถาม
ทุนการศึกษา กยศ. กรอ.
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
นัดหมายแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์
งานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อการเงิน

การบริการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย


เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยก็ยังไม่ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมให้กับสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ไม่เกิน 50 คน

Admin

1 Nov 2021

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สำหรับนักศึกษา)

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สำหรับนักศึกษา)

Admin

28 Oct 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาทจากรัฐบาล

แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาทจากรัฐบาล

Admin

30 Aug 2021

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย

* แหล่งข้อมูล: ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิท-19 (ศบค.)

ผู้ติดเชื้อสะสม

[+ ]

กำลังรักษา

หายแล้ว

เสียชีวิต


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยโครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา
การผ่อนชำระ
previous arrow
next arrow

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.