หน้าแรก

ปริญญาตรี

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะบัญชี

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะบริหารธุรกิจ

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

email: business@bu.ac.th

Tel: 089-764-2520

facebook: https://www.facebook.com/BUBUS2020


สำหรับนักศึกษาหลักสูตร การวางแผนการเงินและการลงทุน (FIP)

facebook: https://www.facebook.com/BUBUSFIP

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://www.facebook.com/BUCAfanpage/

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

facebook: https://www.facebook.com/BUCA.Media.Center/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

facebook: Facebook Group

line: Line Openchat

Facebook Group
Line Openchat

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://www.facebook.com/BUHTM/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://www.facebook.com/economics.bu

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://www.facebook.com/BUITInnovation/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://facebook.com/BU.FAB.page/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

facebook: https://www.facebook.com/BUEngineer/

line: https://line.me/R/ti/p/%40105lidpv

Facebook Page
Line

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://www.facebook.com/ArchitectureBU

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

facebook: https://www.facebook.com/BUSEM.Thai/

line: https://line.me/R/ti/p/%40yum5093x

email: sem@bu.ac.th

LINE

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

facebook: BUFILM

facebook: BUDM

BUFILM
BUDM

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

BUCI Bangkok University Chinese International

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://www.facebook.com/BUCI.Official/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

BUI Bangkok University International

Monday – Saturday, 8.30 – 17.00 hrs. (Thai Local Time)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

line: http://line.me/ti/p/%40957ujvix

BUI One Stop Service

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

GENERAL ENGLISH BUI

Monday – Saturday, 8.30 – 17.00 hrs. (Thai Local Time)

บริการตอบคำถามรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปของนักศึกษาโปรแกรมไทย

วิชา EN001, EN002, EN003, EN014, EN331, EN332, EPM254, CEN002

One-stop service for general English courses (Thai program)

line: http://line.me/ti/p/~@614ewkpg

LINE

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

facebook: https://www.facebook.com/GenEd.BU

line: https://lin.ee/oJjISuW

email: ge@bu.ac.th

LINE

ปริญญาโท-เอก

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

GRADUATE SCHOOL

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

facebook: https://www.facebook.com/bugraduate

email: graduate@bu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.