หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ตารางเรียน (Study Plan)
เช่น การขอทรานสคริปต์ การแจ้งจบ
การติดต่อสื่อสารกับคณะวิชา
งานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ตารางเรียนบัณฑิตวิทยาลัย
จุดบริการ WIFI สำหรับเรียนออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์
การบริการตอบคำถามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
การลงทะเบียนเพิ่ม-ลด ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
รวมถึงการลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2563
การบริการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน และประกันภัยคุ้มครอง COVID-19
ติดต่อสอบถาม

การบริการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย


มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

Admin

25 Feb 2021

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีพบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1683/2564 ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Admin

16 Feb 2021

ประกาศ เรื่อง ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พิจารณาและเห็นสมควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ในทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Admin

1 Feb 2021

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับสำหรับนักศึกษา)

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับสำหรับนักศึกษา)

Admin

30 Jan 2021

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศแจ้งนักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศที่แนบ

Admin

26 Jan 2021

มาตรการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2564

มาตรการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2564

Admin

12 Jan 2021

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย

* แหล่งข้อมูล: ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิท-19 (ศบค.)

ผู้ติดเชื้อสะสม

[+ ]

กำลังรักษา

หายแล้ว

เสียชีวิต


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยprevious arrow
next arrow
Slider

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.