หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ตารางเรียน (Study Plan)
เช่น การขอทรานสคริปต์ การแจ้งจบ
โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน และประกันภัยคุ้มครอง COVID-19
ติดต่อสอบถาม
ทุนการศึกษา กยศ. กรอ.
ตารางเรียนบัณฑิตวิทยาลัย
การติดต่อสื่อสารกับคณะวิชา
งานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อการเงิน
การลงทะเบียนเพิ่ม-ลด ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
รวมถึงการลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2563
นัดหมายแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์
การบริการตอบคำถามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
บริการช่วยเหลือด้านไอที

การบริการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย


ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Admin

28 May 2021

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

Admin

23 Apr 2021

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 1 พฤษภาคม 2564

Admin

13 Apr 2021

ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด กรณีพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19

ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด กรณีพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19

Admin

24 Mar 2021

มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

Admin

25 Feb 2021

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย

* แหล่งข้อมูล: ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิท-19 (ศบค.)

ผู้ติดเชื้อสะสม

[+ ]

กำลังรักษา

หายแล้ว

เสียชีวิต


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยprevious arrow
next arrow
Slider

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.