หน้าแรก

เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (รอบ 2)
โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษาฯ จากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564
START-LEARNING เปิดเทอมใหม่กับคลาสเรียนยุคนิวนอร์มอล 2 - copy
ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน - copy
ข้อปฏิบัติในการเข้าพื้นที่ BU สำหรับนักศึกษา เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย - copy
previous arrow
next arrow

ตารางเรียน (Study Plan)
เช่น การขอทรานสคริปต์ การแจ้งจบ
นัดหมายแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์
การบริการตอบคำถามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
บริการช่วยเหลือด้านไอที
ตารางเรียนบัณฑิตวิทยาลัย
การบริการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน และประกันภัยคุ้มครอง COVID-19
ติดต่อสอบถาม
ทุนการศึกษา กยศ. กรอ.
การลงทะเบียนเพิ่ม-ลด ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
รวมถึงการลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2563
การติดต่อสื่อสารกับคณะวิชา
งานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อการเงิน

การบริการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย


ประกาศ เรื่องเลื่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อให้การดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
เป็นไปอย่างราบรื่น

ประกาศ เรื่องเลื่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อให้การดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปอย่างราบรื่น

Admin

21 Jul 2021

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแนวทางการปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแนวทางการปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Admin

21 Jul 2021

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการลงทะเบียนเรียนในระหว่างการพิจารณา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ประกาศ เรื่องการเลื่อนการลงทะเบียนเรียนในระหว่างการพิจารณา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

Admin

15 Jul 2021

ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Admin

28 May 2021

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

Admin

23 Apr 2021

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย

* แหล่งข้อมูล: ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิท-19 (ศบค.)

ผู้ติดเชื้อสะสม

[+ ]

กำลังรักษา

หายแล้ว

เสียชีวิต


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยโครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา
การผ่อนชำระ
previous arrow
next arrow

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.