การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.