ปฏิทินกิจกรรม

February 6 - 27
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16:00 - 20:30 (ทุกวันอังคาร)
February 23 - 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
09:00 - 17:00
February 27 - 20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
09:00 - 17:00
March 15
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
11:00 - 13:00
February 14
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
11:-00 - 17:00
February 13
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14:30 - 17:00
February 13 - 14
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
10:-30 - 16:00
February 5
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
11:00 - 14:00
January 27 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
09:00 - 17:00
1 2 18