ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Admin

28 May 2021

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

Admin

23 Apr 2021

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 1 พฤษภาคม 2564

Admin

13 Apr 2021

ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด กรณีพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19

ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด กรณีพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19

Admin

24 Mar 2021

มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

Admin

25 Feb 2021

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีพบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1683/2564 ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Admin

16 Feb 2021

ประกาศ เรื่อง ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พิจารณาและเห็นสมควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ในทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Admin

1 Feb 2021

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับสำหรับนักศึกษา)

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับสำหรับนักศึกษา)

Admin

30 Jan 2021

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศแจ้งนักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศที่แนบ

Admin

26 Jan 2021
1 2 3