เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยก็ยังไม่ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมให้กับสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ไม่เกิน 50 คน

Admin

1 Nov 2021

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สำหรับนักศึกษา)

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สำหรับนักศึกษา)

Admin

28 Oct 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาทจากรัฐบาล

แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาทจากรัฐบาล

Admin

30 Aug 2021

ประกาศ เรื่องเลื่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อให้การดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
เป็นไปอย่างราบรื่น

ประกาศ เรื่องเลื่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อให้การดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปอย่างราบรื่น

Admin

21 Jul 2021

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแนวทางการปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแนวทางการปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Admin

21 Jul 2021
1 2 3 7