ถาม-ตอบ งานทะเบียน

เรื่องทั่วไป

1. ตรวจสอบการแจ้งจบการศึกษาภาค 2/2562

2. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน /2562

3. เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน

4. รายชื่อการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

5. รายชื่อการนำส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์

6. ปฏิทินงานทะเบียน

7. บริการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาออนไลน์

9. ข้อบังคับและ Degree Plan

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.