ถาม-ตอบ งานทะเบียน

เรื่องทั่วไป

1.บริการงานทะเบียนออนไลน์ การขอเอกสารสำคัญ

2.การตรวจสอบการแจ้งจบ

3. ข้อมูลการการลงทะเบียนเรียน กำหนดการต่างๆ

4. การผ่อนชำระ / แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน /ช่องทางการชำระเงิน

5. ปฏิทินงานทะเบียน

6. บริการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาออนไลน์

7. ข้อบังคับและ Degree Plan

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.