ปริญญาตรี

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะบัญชี

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

Tel: 098-2570225, 02-4073888 ต่อ 2630 และ 2377

Location: อาคาร A7 ชั้น 1 ห้อง 111
Line : https://lin.ee/xjFBUCq

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะบริหารธุรกิจ

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

Tel: 098-2570224, 02-4073888 ต่อ 2640 และ 2305

Email: business@bu.ac.th
Location: อาคาร A7 ชั้น 2 ห้อง 202 และ 203

Facebook: https://www.facebook.com/BUBusiness


สำหรับนักศึกษาหลักสูตร การวางแผนการเงินและการลงทุน (FIP)

Tel: 098-2572034

Facebook: https://www.facebook.com/BUBUSFIP

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 098-2570226, 02-4073888 ต่อ 2650, 2399, 2370
Location: อาคาร C1 ชั้น 2,3

Facebook: https://www.facebook.com/BUCAfanpage/

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

Facebook: https://www.facebook.com/BUCA.Media.Center/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

Tel: 098-2572033 (จันทร์ – ศุกร์), 02-4073888 ต่อ 2660 (จันทร์ – เสาร์)
Location: อาคาร A7 ชั้น 1 ห้อง 110

Facebook: Facebook Group

Line: Line Openchat

Facebook Group
Line Openchat

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 098-2570227, 02-4073888 ต่อ 2480 และ 2670
Email: htm@bu.ac.th
Location: อาคาร A4 ชั้น 2 ห้อง 201 และ อาคาร A7 ชั้น 1 ห้อง 107

Facebook: https://www.facebook.com/BUHTM/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 02-4073888 ต่อ 2375 และ 2376
Location: อาคาร A7 ชั้น 2 ห้อง 204

Facebook: https://www.facebook.com/economics.bu

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 098-2572035, 02-4073888 ต่อ 2690 และ 2699
Location: อาคาร A4 ชั้น 2 ห้อง 205

Facebook: https://www.facebook.com/BUITInnovation/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 098-2572036, 02-4073888 ต่อ 2610 และ 2373
Email: fab@bu.ac.th
Location: อาคารB1 ชั้น 1 ห้อง 101 และ ชั้น 2 ห้อง 201

Facebook: https://facebook.com/BU.FAB.page/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

Tel: 098-2572037, 02-4073888 ต่อ 2620
Location: อาคาร B4 ชั้น 2

Facebook: https://www.facebook.com/BUEngineer/

Line: https://line.me/R/ti/p/%40105lidpv

Facebook Page
Line

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 098-2572130, 02-4073888 ต่อ 2790 และ 2374
Location: อาคาร A2 ชั้น 4

Facebook: https://www.facebook.com/ArchitectureBU

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

Tel: 098-2572131, 02-4073888 ต่อ 2447 และ 2448
Email: sem@bu.ac.th

Location: อาคาร A6 ชั้น 4

Facebook: https://www.facebook.com/BUSEM.Thai/

Line: https://line.me/R/ti/p/%40yum5093x

LINE

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลการเรียนออนไลน์ เรื่องทั่วไป ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

Tel: 098-2572129, 02-4073888 ต่อ 2430
Location: อาคาร C4 ชั้น 3

Facebook: BUFILM

Facebook: BUDM

BUFILM
BUDM

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

BUCI Bangkok University Chinese International

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 098-2572133, 02-4073888 ต่อ 2470
Location: อาคาร A7 ชั้น 2 ห้อง 204

Facebook: https://www.facebook.com/BUCI.Official/

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

BUI Bangkok University International

Monday – Saturday, 8.30 – 17.00 hrs. (Thai Local Time)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 081-1393988, 02-4073888 ต่อ 2280
Email:  bui@bu.ac.th

Location: อาคาร C6 ชั้น 1

Facebook: https://www.facebook.com/BU.International

Line: http://line.me/ti/p/%40957ujvix

BUI One Stop Service

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

สถาบันภาษา

Monday – Saturday, 8.30 – 17.00 hrs. (Thai Local Time)

บริการตอบคำถามรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปของนักศึกษาโปรแกรมไทย

วิชา EN001, EN002, EN003, EN014, EN303, EN331, EN332, EPM254, CEN001, CEN003

One-stop service for general English courses (Thai program)

Tel: 098-2572132, 02-4073888 ต่อ 2680 และ 2684
Location: อาคาร A6 ชั้น 5

Line: http://line.me/ti/p/~@614ewkpg

LINE

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ศูนย์บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

Tel: 02-4073888 ต่อ 2420
Email: ge@bu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/GenEd.BU

Line: https://lin.ee/oJjISuW

LINE
 

ปริญญาโท-เอก

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

GRADUATE SCHOOL

(จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.)

สอบถามเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป

Tel: 02-4073913
Facebook: https://www.facebook.com/bugraduate

Line: https://line.me/R/ti/p/@238hswmy

Email: graduate@bu.ac.th

LINE

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.