บริการแผนกการเงินการผ่อนชำระค่าลงทะเบียน

  • ชำระเงินออนไลน์ ผ่าน payment gateway ด้วยบัตรเครดิต และจ่ายผ่านการสแกน QR Code (ปริญญาตรี)
  • ชำระเงินออนไลน์ ผ่าน payment gateway ด้วยบัตรเครดิต และจ่ายผ่านการสแกน QR Code (ปริญญาโท)

แบบฟอร์ม และคำร้องต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน


ขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนตัวจริงทางไปรษณีย์

  • แจ้งความประสงค์ขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน (ไฟล์ข้อมูลเกิดข้อผิดพลาด หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้กรอกข้อมูลขอเอกสารตามเดิมค่ะ)

สอบถามบริการอื่นๆ ของแผนกการเงินเพิ่มเติม ติดต่อ
02-4073888 ต่อ 2922, 2923
จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.