บริการแผนกการเงิน

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารประกอบการเบิก

ประกาศการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการเบิก

สอบถามบริการอื่นๆ ของแผนกการเงินเพิ่มเติม ติดต่อ
02-4073888 ต่อ 2922, 2923
จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.