ยื่นคำร้อง งานทะเบียนออนไลน์

Slider

แบบฟอร์ม และคำร้องต่างๆ

การสำเร็จการศึกษา

ติดต่อหน่วยงาน

สอบถามบริการงานทะเบียนเพิ่มเติม

สถานที่ : อาคาร A3 ชั้น 1
อีเมล : records_office@bu.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.