ยื่นคำร้อง งานทะเบียนออนไลน์

Slider

แบบฟอร์ม และคำร้องต่างๆ

การสำเร็จการศึกษา

สอบถามงานทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.