ยื่นคำร้อง งานทะเบียนออนไลน์แบบฟอร์ม และคำร้องต่างๆ

การสำเร็จการศึกษาสอบถามงานทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th


ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.