กำหนดการประกาศเกรด

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการวันที่
ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ขอตรวจสอบผลการเรียน4 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired - ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนได้ที่แผนกการเงินภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 : 23 มกราคม 2567

รอบที่ 2 : 6 กุมภาพันธ์ 2567

รอบที่ 3 : 20 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการวันที่
ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ขอตรวจสอบผลการเรียน27 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired - ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนได้ที่แผนกการเงินภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 : 21 มิถุนายน 2567

รอบที่ 2 : 5 กรกฎาคม 2567

รอบที่ 3 : 19 กรกฎาคม 2567

สอบถามงานทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.