เพิกถอนวิชาออนไลน์

กำหนดการเพิกถอนวิชา

ปีการศึกษาภาคการศึกษาที่วัน – เวลา
25661/256611 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. – 9 ธันวาคม 2566 เวลา 24.00 น.
2/256629 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. – 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 24.00 น.
ภาคฤดูร้อน/256624 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. – 3 สิงหาคม 2567 เวลา 24.00 น.

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8.30 – 17.00 น.

เกณฑ์ในการยื่นเรื่องขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษ

การขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษเกิดขึ้นในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเพิกถอนวิชาได้ตามกำหนด นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนกรณีพิเศษต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาได้ ภายในห้าวันทำการนับจากปิดภาคเรียน เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้เท่านั้น

  1. เจ็บป่วยหนักและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจน
  2. ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือต้องอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา
  3. บิดา/มารดา/หรือผู้ปกครองเจ็บป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
  4. เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ แก่ทรัพย์สินของนักศึกษาหรือครอบครัว

สอบถามงานทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.