ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 งดรับเงินสด สำหรับการชำระเงินทุกประเภท