ปฏิทินกิจกรรม

February 22 - 31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Online Event
April 2 - 30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16:00 - 20:30 (ทุกวันอังคาร)
April 26
สนามหญ้าหน้าโรงอาหารนิเทศศาสตร์
16:00 - 21:00
April 24
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11:00 - 16:00
April 18
อาคาร C2 (ห้องประชุมปองทิพย์)
11:30 - 13:30
April 3
อาคาร C4
14:30 - 16:30
1 2 3 26