เวิร์คอินเทค ชวนนักศึกษา BU ที่กำลังมองหางานทำหลังจบการศึกษา มาหางานในตำแหน่งที่ใช่ กับบริษัทที่ชอบ ผ่านระบบ BU Job Matching