การรับวัคซีนรอบสุดท้าย ต้องไปถึงกี่โมง

นักศึกษาควรเดินทางไปถึงศูนย์รับวัคซีนฯ ภายในเวลา 15.10 น. เนื่องจากศูนย์ประสานงานของศูนย์รับวัคซีนฯ จะปิดให้บริการแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ภายใน 15.15 น.

Admin

14 Jul 2021

ลงทะเบียนแล้ว ทำไมยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันจากมหาวิทยาลัย

เนื่องจาก ศูนย์รับวัคซีน COVID-19  ธรรมศาสตร์  รังสิต เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการจัดคิวการรับวัคซีนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถส่งอีเมลยืนยันนักศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และศูนย์รับวัคซีนฯ

Admin

14 Jul 2021
1 2 5