การรับวัคซีนรอบสุดท้าย ต้องไปถึงกี่โมง

นักศึกษาควรเดินทางไปถึงศูนย์รับวัคซีนฯ ภายในเวลา 15.10 น. เนื่องจากศูนย์ประสานงานของศูนย์รับวัคซีนฯ จะปิดให้บริการแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ภายใน 15.15 น.

Admin

14 Jul 2021

ลงทะเบียนแล้ว ทำไมยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันจากมหาวิทยาลัย

เนื่องจาก ศูนย์รับวัคซีน COVID-19  ธรรมศาสตร์  รังสิต เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการจัดคิวการรับวัคซีนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถส่งอีเมลยืนยันนักศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และศูนย์รับวัคซีนฯ

Admin

14 Jul 2021

หากลงทะเบียนขอรับวัคซีนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือไม่

ไม่ต้อง มหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนกับศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ให้อัตโนมัติ แต่ แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมมีไว้เพื่อเช็ควัน/เวลารับวัคซีน

Admin

24 Jun 2021

เมื่อจองคิวรับวัคซีนแล้ว ข้อมูลจะขึ้นในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมเมื่อใด

เมื่อศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ได้รับข้อมูลการจองแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งให้กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 3-5 วันทำการจึงจะมีข้อมูลขึ้นในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยคลิก “ประวัติการฉีดวัคซีน” หรือ เพิ่มเพื่อนด้วย line officical หมอพร้อม https://fb.watch/v/1DJcJJ9jS/

Admin

24 Jun 2021
1 2 4