ถ้านักศึกษาจองรับวัคซีนกับโรงพยาบาลและต้องจ่ายเงินในการจองฉีดวัคซีนไปแล้ว ควรทำอย่างไร

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักศึกษา โดยอาจเลือกรับวัคซีนกับที่เดิมเพื่อไม่ให้สูญเสียเงินค่าวัคซีน

Admin

24 Jun 2021

Admin

24 Jun 2021
1 2 3 4