แจ้งยกเลิกรับวัคซีนที่อื่นทำอย่างไร

โทรศัพท์แจ้งศูนย์ฉีดที่นักศึกษาทำเรื่องขอรับวัคซีนไว้ หรือ ยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม ทั้งนี้ ควรดำเนินการยกเลิกอย่างน้อย 3 วันทำการ

Admin

24 Jun 2021

ถ้ายกเลิกที่อื่นแล้วมาลงของที่ม.กรุงเทพ แล้วไม่ได้รับการฉีด จะต้องทำอย่างไร

หากนักศึกษามีกำหนดการรับวัคซีนทางช่องทางอื่นอยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ตามเดิมได้ แต่หากต้องการรับวัคซีนกับม.กรุงเทพ ควรดำเนินการยกเลิกอย่างน้อย 3 วันทำการ หากมีปัญหา ม.กรุงเทพจะประสานกับศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ในการแก้ปัญหาต่อไป

Admin

24 Jun 2021
1 3 4