ยื่นคำร้อง งานทะเบียนออนไลน์ (ปริญญาโท – เอก)

สอบถามบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง graduate@bu.ac.th
02-4073913 ต่อ 4
จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.