ผลการค้นหาเลขบัตรประชาชน

กรุณากรอกข้อมูล


รหัสนักศึกษา

กรุณากรอกข้อมูลไม่พบข้อมูลที่ค้นหา


ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อที่แผนกทุนการศึกษา

อาคาร A6 ชั้น 1
หากไม่พบข้อมูล

ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อที่แผนกทุนการศึกษา อาคาร A6 ชั้น 1

จันทร์ - เสาร์ 08.45 - 17.00 น.