มาตรการเข้าพื้นที่ BU สำหรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป