2. ต้องการส่งรูปเพื่อขอแจ้งจบ ติดต่อส่งที่ไหนได้บ้าง?

นักศึกษาที่แจ้งจบแล้วสามารถส่งรูปได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กรณีที่ยังไม่สามารถส่งรูปด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย สามารถส่งทางไปรษณีย์ ถึงแผนกทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) วงเล็บมุมซองว่า “ส่งรูปชุดครุย” (หลังรูปถ่าย โปรดกรอก ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ภาควิชา) ที่อยู่ทางไปรษณีย์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Admin

31 Mar 2020

3. ถ้าหากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ ไม่ได้ชำระเงิน จะต้องทำอย่างไร

บัณฑิตที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือเคยขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงิน สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 โดยขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://commencement.bu.ac.th/ และต้องชำระเงินภายใน 2 เมษายน 2563 เท่านั้น

Admin

31 Mar 2020

4. วิธีการติดต่อขอเข้ารับชุดครุย จะทำอย่างไรดี?

สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแจ้งขอเช่าชุดครุย พร้อมชำระเงินแล้วสามารถรับชุดครุยได้ที่ร้านครุยคัทลียา ซึ่งตอนนี้ร้านจะปิดชั่วคราวแต่สามารถให้ร้านจัดส่งได้ค่ะ (หากไปรับที่ร้านสามารถเข้าไปรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

Admin

31 Mar 2020

6. ทำเรื่องการย้ายคณะ/ภาควิชา ขอทราบผลต้องติดต่อที่ไหน?

ทางแผนกทะเบียนจะส่งอีเมล์แจ้งผลและขั้นตอนการดำเนินการให้กับนักศึกษาให้ตรวจสอบและปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล (กรณียังไม่รับอีเมล์โปรดติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลที่ records_office@bu.ac.th)

Admin

31 Mar 2020

9. นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผันทหาร สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง

สอบถามกับสัสดีอำเภอ หรือเขตโดยตรง เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยืนยันผ่อนผัน และรับหมายเรียก

Admin

31 Mar 2020
1 2 3