ถาม-ตอบ
การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19

เรื่อง การลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อเช็คแอพ “หมอพร้อม” แล้วพบข้อมูลดังภาพ ต้องทำอะไรหรือไม่

กรณีที่จองรับวัคซีนจากจุดบริการอื่นแล้ว  ไม่ต้องทำอะไรกับระบบหมอพร้อมแต่ขอให้นักศึกษามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่จุดลงทะเบียนรับวัคซีนของมหาวิทยาลัย

สำหรับน.ศ.ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่

มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเรื่องการจัดสรรวัคซีนสำหรับนักศึกษาที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ทั้งนี้รอกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ (อว.) เป็นผู้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว หากมีความคืบหน้ามหาวิทยาลัยจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

วัคซีนที่ได้ฉีดเป็นของยี่ห้ออะไร

วัคซีนซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

เมื่อไหร่ถึงได้รับการฉีดวัคซีน

กำหนดการเบื้องต้น 27 กันยายน-ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ เทศบาลเมืองคลองหลวง และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดคิวการรับวัคซีน

สถานที่ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 (A3-501)

วัคซีนเข็มที่ 2 จะได้รับการฉีดเมื่อใด ที่ไหน

หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 3 สัปดาห์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 (A3-501)

จะได้รับการแจ้งคิวการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับวัคซีนล่วงหน้ากี่วันและช่องทางไหนบ้าง

มหาวิทยาลัยจะแจ้งนักศึกษาทาง BU Mail ทันทีที่ได้รับการยืนยันจาก เทศบาลเมืองคลองหลวง ซึ่งนักศึกษาน่าจะได้รับการยืนยันอย่างช้า 24 ชั่วโมงก่อนรับวัคซีน

วัคซีนนี้เป็นโควต้าขององค์กรไหน

วัคซีนที่ได้รับมาจากการจัดสรรของเทศบาลเมืองคลองหลวง (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) ซึ่งมีจำนวนจำกัด (ประมาณ 8,000 – 9,000  คน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอีกส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปตามนโยบายของเทศบาลเมืองคลองหลวง)

ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย

ถ้าอายุยังไม่ถึง 18 ปีขึ้นไป ต้องทำอย่างไร

รอรับวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ถ้าจองที่อื่นไว้ แต่อยากฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยไม่ยกเลิกการจองที่อื่นจะเกิดอะไรขึ้น

นักศึกษาอาจจะไม่สามารถรับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ เนื่องจากมีรายชื่อการจองรับวัคซีนที่อื่นแล้ว ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข (จะทราบผลหลังการลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง)

แจ้งยกเลิกการจองรับวัคซีนที่อื่นต้องทำอย่างไร

โทรศัพท์แจ้งศูนย์ฉีดวัคซีนที่นักศึกษาทำเรื่องขอรับวัคซีนไว้ หรือ ยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม ทั้งนี้ ควรดำเนินการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากที่อื่นมาแล้ว จะสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้หรือไม่

ไม่ได้ การมารับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะต้องเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกเท่านั้น

หากไปไม่ได้ในวันที่นัดหมาย จะเลื่อนได้หรือไม่

หากไม่สามารถมาได้ จะถือว่า นักศึกษายกเลิกการจองการฉีดวัคซีน

หากต้องการแก้ไขการข้อมูลที่กรอกในฟอร์ม ต้องทำอย่างไร

อีเมลแจ้งที่ sac@bu.ac.th

หากต้องการเลื่อนเวลา (แต่วันเดิม) สามารถทำได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้รับวัคซีนในแต่ละรอบเวลา

เมื่อไปถึงศูนย์รับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว ต้องไปที่ใด

ให้นักศึกษารายงานตัว ณ จุดรายงานตัว ที่บริเวณโถงอาคาร A3

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.