Download สัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน 2/2563 สำหรับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้ากรุณาใส่รหัสนักศึกษา และ เบอร์โทรศัพท์ ขอนักศึกษา เพื่อ download สัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2563 สำหรับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้า
ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.