การตรวจสอบสถานะการโอนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
เข้าบัญชีธนาคาร