การตรวจสอบสถานะการโอนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
เข้าบัญชีธนาคาร


สำหรับผู้ยื่นคำร้องระหว่าง วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564

กรุณาใส่รหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบสถานะการโอนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าบัญชีธนาคาร
ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.