แจ้งกำหนดการ และวิธีการส่งเอกสารขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษาที่เลื่อนขึ้น ชั้นปี 2-4)

แจ้งกำหนดการ และวิธีการส่งเอกสารขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2567
สำหรับนักศึกษาที่เลื่อนขึ้น ชั้นปี 2-4 (Dek66, Dek65, Dek64)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์  :
สำหรับ ผู้กู้ยืมรายเก่า ม.กรุงเทพ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 – 4
https://bit.ly/announceslf2-4_2567

สำหรับ ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายที่ย้าย คณะ/สาขาวิชา
https://bit.ly/announcenew2-4-2567

แผนกทุนการศึกษา