พี่พบน้องบริหารธุรกิจ
1 Oct 2023 | 08:30 - 16:30
โรงอาหาร 1-2

Event Objectives

กิจกรรมพี่พบน้อง คณะบริหารธุรกิจ

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

โรงอาหาร 1-2 (โรงอาหารกลาง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event