พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
28 Sep 2023 | 09:00 - 12:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

พิธีไหว้ครูของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Gallery

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event