อาสาพาน้องทาสี
22 Oct 2023 | 09:00 - 17:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

โครงการ One Day Trip "อาสาพาน้องทาสี" เพื่อสร้างภูมิทัศน์แก่โรงเรียนให้มีความสวยงาม และ เพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆนักเรียน

ณ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566

 

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 ที่ ศาลาพักใจ บริเวณโรงอาหารกลาง (ฝั่ง A7 ที่รอรถเมล์มอ)
เวลาเปิดรับสมัคร 10:00-17:00 น.

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน ชมรมค่ายอาสาพัฒนา

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

Share our event