การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
1-7 Nov 2023 | 09:00 - 17:00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

Event Objectives

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เพื่อนำไปสู่การแข่งขันรอบมหกรรม

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

Share our event