การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567
27 Jan - 5 Fab 2024 | 09:00 - 17:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Event Objectives

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์กองทัพนักกีฬา BU ร่วมศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Share our event