ป้อนหมี่ พี่น้องสัมพันธ์
22 Sep 2023 | 09.00-17.00
เรือนไทย

Event Objectives

กิจกรรมสันทนาการระหว่างนักสึกษารุ่นพี่ ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

เรือนไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event