Taste as Experience ความงามส่วนบุคคลกับงานอีเว้นท์
16 Nov 2023 | 13:00 - 16:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

ขอเชิญพบกับ Event Master Class
“Taste as Experience ความงามส่วนบุคคลกับงานอีเว้นท์” โดย ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช Celebrity และ Organizer มือทอง
กับคลาสสุดพิเศษที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในนักจัดอีเว้นท์ กัยสุนทรียภาพความงามในความหลากหลาย กับความท้าทายในฐานะนักจัดอีเว้นท์ คลาสเรียนพิเศษเพื่อนักจัดอีเวนท์รุ่นใหม่แบบจัดเต็ม สำหรับเด็ก EVENTBU66 โดยเฉพาะ!!

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

ห้อง A3-301 ชั้น 3 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event