สินโกส (โสดกิ๊งง)
30 - 31 October 2023 | 15:00 - 19:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

สุขสันต์วันปล่อยผี (ช้อปเพลินๆ art market แต่งแฟนซี หนุกๆ จอยๆ)

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี คณาจารย์ และบุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

โถงตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร B1)

Share our event