ปลดไทด์ ใส่เกียร์ วิ่งธงประเพณีวิศวะ BU
21 Sep 2023 | 08.30-19.00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

ประเภณีต้อนรับน้องใหม่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กิจกรรมแจกเสื้อช็อป ยูนิฟอร์มของคณะ และแจกเกียร์ให้นักศึกษาปีที่ 2

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

ห้อง A3-301 และถนนรอบสระน้ำเรือนไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event