การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน
21-23 Oct 2023 | 09:00 - 17:00
สถาบันเทคโนโลยีรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Event Objectives

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชายและหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

สถาบันเทคโนโลยีรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Share our event