การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา
23 Sep 2023 | 14:30 - 17:00
ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต

Event Objectives

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event