กิจกรรมรับสมัครงาน สายการบิน Saudi Arabian Airlines
14 Feb 2024 | 9:00 - 12:00
อาคาร A5 (TOURISM TOWER)

Event Objectives

✈️ โอกาสที่จะได้ร่วมบิน กับ SAUDI ARABIAN AIRLINES มาถึงบ้าน BU AIR แล้ว ✈️
เด็ก BU AIR มีความสามารถจริง มีโอกาสจริง คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน เน้นพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษบุคลิกภาพ Mindset รวมถึงทักษะการให้บริการภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ ให้พร้อมทำงานในระดับสากล

📣 WALK-IN APPLICATION
Exclusive สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ เท่านั้น
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-13.00 น.
อาคาร A5 (TOURISM TOWER) ชั้น 11 BU AIR TERMINAL

📍 สิ่งที่ต้องเตรียม
- CV
- รูปถ่ายสำหรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
- เอกสารผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
- โปรดแต่งกายชุดสุภาพ

👩🏻 คุณสมบัติของผู้สมัคร
- Female (Thai Nationality only)
- Minimum High School Graduate
- Age 20 - 29 years old
- Intermediate English knowledge is required
- With minimum arm reach of 212 cm on tiptoes and according to Saudi standard height and weight chart
- No visible tattoos and /or body piercing when in uniform
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/BUAIR

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

Expected BU DNA Skills

Creativity / Passion

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

อาคาร A5 (TOURISM TOWER) ชั้น 11 BU AIR TERMINAL

Share our event