กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
2 - 15 Oct 2023 | Online Event
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผ่านทาง Instagram (IG) ในหัวข้อ “กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท”
📸 ร่วมบันทึก ถ่ายทอดเรื่องราว มุมมอง ความคิดและความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท ผ่านภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพตลอดไป
ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 2 - 15 ตุลาคม 2566

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Link

รายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมที่ Facebook : bulife.bu | IG : bulife_bu

Organizer

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event