รับน้องชมรมถ่ายภาพ
8 Oct 2023 | 08:30 - 18:00
อาคาร C4

Event Objectives

กิจกรรม รับน้องชมรมถ่ายภาพ

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน ชมรมถ่ายภาพ

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

โถงชั้น 1 อาคาร C4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event