กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
25 - 31 Oct 2023 | 17:00 - 19:30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Event Objectives

ร่วมรำลึกถึง ม.กรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท มีประกวดภาพถ่าย การเสวนาจากผู้แทนศิษย์เก่า และการจัดแสง สี เสียง

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Gallery

Organizer

  • สำนักอำนวยการ

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Share our event