กระทงนานาชาติ
20 - 30 Nov 2023 | 09:00 - 16:30
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

Event Objectives

กิจกรรมทำกระทงใบตอง นิทรรศการ และ ประกวดกระทงนานาชาติ

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงาน

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

  1. กิจกรรมทำกระทงใบตอง
  2. นิทรรศการ
  3. ประกวดกระทงนานาชาติ

Organizer

  • สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

Other Organizer(s)

  • ศูนย์นานาชาติ

Add to Calendar

Location

ชั้ั้น 1 และชั้น 4 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

Share our event