How to ฝ่า…. EP-03 Vaccine and Vitamin Series : Locall.BKK แบ่งปันสร้างสรรค์ธุรกิจ
Online

How to ฝ่า.... EP-03 Vaccine and Vitamin Series : Locall.BKK แบ่งปันสร้างสรรค์ธุรกิจ โดยวิทยากร คุณเพียงพลอย จิตรปิยธรรม Co-founder LOCALL.BKK

ปรับตัวสู้โควิด 19

1. มีหน้าร้านก็ต้องปรับเป็นแบบ Delivery

2. หาช่องทางการขายสินค้าให้มากกว่าปกติ

3. สร้างช่องทาง platform ในการรวมกลุ่มสินค้าในการดึงดูดลูกค้า

ให้ความสำคัญกับเรื่อง comment

“comment 1 comment เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทันที ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จะเห็นความแตกต่างและพัฒนาการของเราตลอดเวลา”

สร้างให้คนเกิดความร่วมมือ

1. สำรวจตัวเองว่ามีความถนัดอะไร

2. สถานการณ์รอบตัวเราเองนั้นเป็นอย่างไร

3. ดู Skill หนึ่งคนสามารถทำหน้าที่อะไรได้บ้าง

4. ร่วมกันระดมความคิด Passion เพื่อเดินไปด้วยกัน

5. เข้าใจปัญหา เข้าใจกัน เห็นใจเขาและใจเรา

ช่องทางตอบโจทย์ความต้องการ

- หน้าร้านที่มีให้บริการตามจุดต่าง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- มีบริการ Delivery ของร้านค้าเอง (บริการสถานที่ใกล้)

- มีบริการ Food Delivery ออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้า (บริการสถานที่ไกล)

กฎเหล็กสำคัญ**คือความโปร่งใสที่ทำให้ทุกคนเห็นว่ามันมีความตั้งใจจริง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน LOCALL

1. ฟังระบบการทำงานว่าเป็นอย่างไร

2. ให้คิด sensibility ทำแล้วรอด สามารถใช้กำไรในการสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนได้จริง

3. Idea ในการพัฒนาแต่ละย่านชุมชนที่มีจุดเด่นในความแตกต่าง

โควิดไป LOCALL ยังอยู่และยั่งยืน เพราะ….?

1. LOCALL มันไม่ใช่แค่ Delivery Platform แต่เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงย่านชุมชนจริงๆ

2. ไม่มองเพียงเรื่องกำไรขาดทุน แต่มองกำไรที่ได้ให้กันแบบเกื้อกูลกันทั้งสองฝ่าย

3. มีการช่วยเหลือกัน คนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือกันตลอด ไม่ต้องรอวิกฤต สร้างโอกาสขึ้นมาเสมอ

คิดแบบ Social Enterprise ต้องเริ่มจาก

1. ตัวเรามีความสนใจเรื่องอะไร มากๆ

2. มองเห็นปัญหาอะไร ที่ทำให้ต้องลงมือทำแล้ว

3. สิ่งที่เราทำต้องเกิดการพัฒนาให้ดีขึ้นๆ ไป

4. ทำความเข้าใจ Social Enterprise ที่อยู่ตรงกลางระหว่างธุรกิจที่มีกำไรและอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นมูลนิธิที่แบบไม่หวังกำไร