เกมแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง
25 Sep 2023 - 31 Oct 2023 | 09:00 - 16:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

เกมแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง Hero Stock Learning @BU Season3 เปิดโอกาศให้เพื่อนๆ ชาว BU เข้าร่วมกิจกรรมเกมการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองได้ ฟรี!!

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity / Street Smart

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event