ฮาโหลมูเตลู Hallo Mutelu
25 - 31 October 2023 | 09:00 - 16:30
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

Event Objectives

ได้เวลาออกมาหลอนกันแล้ว👻👻 กับงาน Trick or Treat จะรักหรือหลอก ก็บอกให้รู้ ฮาโหลมูเตลู Hallo Mutelu พบกับ
- นิทรรศการ "มูเตลู Mutelu"
- เช็คดวงชะตากับแม่หมอ พ่อหมอ กันแบบแม่น ๆ
- ซุ้มเซียมซีทำนายโชค
และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี คณาจารย์ และบุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

Add to Calendar

Location

อาคาร A6 ชั้น 4 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event