ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1/1 ปีการศึกษา 2567
4 Jun 2024 - 7 Jun 2024 | 08:30 - 16:30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมการศึกษาใหม่ของนักศึกษาปีหนึ่ง เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของ BU ได้พบกับอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนใหม่ รวมถึงรู้แนวทางในการเรียน เพื่อที่จะได้ปรับตัวก้าวจากมัธยมสู่มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มตัว อาจารย์แต่ละคณะวิชาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างการรับรู้การใช้ชีวิต BU 101

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปี 1

กลุ่มเป้าหมายรอง : ผู้นำนักศึกษา, นักศึกษาปัจจุบัน, คณาจารย์, ผู้ปกครอง, ศิษย์เก่า

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity

Gallery

Organizer

Add to Calendar

Location

Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และอาคาร A3 (A3-301) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event