BU WALK AND RUN
1 Nov 2023 - 31 Jan 2024 | Online Event
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

BU WALK AND RUN 🏃‍♀️🏃🏃🏻‍♂️
”เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพสะสมระยะทาง”
โครงการส่งเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
สะสมระยะทาง เดินหรือวิ่ง ตามเส้นทางที่ต้องการภายในมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ - เสาร์ ของแต่ละสัปดาห์
***เดือนธันวาคม 2566 ช่วงปิดภาคเรียน สามารถเดินหรือวิ่งที่ไหนก็ได้
สะสมระยะทางมากที่สุดชายและหญิง หลายลำดับ จะได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน BU RUN 2024 ฟรี!
เดิน จำนวนระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร
วิ่ง จำนวนระยะทางไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร
รูปหรือหลักฐานที่แสดงวันที่ เวลา ระยะทาง จากหน้าจอนาฬิกา โทรศัพท์มือถือ หรือแอพลิเคชั่นต่างๆ ให้ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ เมื่อเสร็จสิ้นการเดินหรือวิ่งในวันนั้น ๆ

ส่งเดือนละครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2567

จำนวนระยะทางที่สะสมได้ เมื่อเสร็จสิ้นการเดินหรือวิ่งในวันนั้นๆ (กิโลเมตร) ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event