BU WALK AND RUN
22 Feb 2024 - 31 Jul 2024 | Online Event
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

BU WALK AND RUN 🏃‍♀️🏃🏃🏻‍♂️

💥รับสิทธิ์วิ่ง BU RUN 2024 ฟรี❗️เร่งความฟิตเตรียมความพร้อมพิชิต BU RUN 2024 ชวนมาวิ่งสะสมระยะทาง BU WALK AND RUN 🏃‍♀️🏃🏃🏻‍♂️

” เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพสะสมระยะทาง”ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 OMG!เดินหรือวิ่ง ที่ไหนก็ได้เพียงแค่ส่งบันทึกการสะสมระยะทาง

ผู้ชนะสะสมระยะทางมากที่สุดชายและหญิง หลายลำดับ จะได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน BU RUN 2024 ฟรี!
เดิน จำนวนระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร
วิ่ง จำนวนระยะทางไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร

ส่งรูปหรือหลักฐานที่แสดงวันที่ เวลา ระยะทาง จากหน้าจอนาฬิกา โทรศัพท์มือถือ หรือแอพลิเคชั่นต่างๆ ให้ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ เมื่อเสร็จสิ้นการเดินหรือวิ่งในวันนั้น ๆ

จำนวนระยะทางที่สะสมได้ เมื่อเสร็จสิ้นการเดินหรือวิ่งในวันนั้นๆ (กิโลเมตร) ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event