BU SPORTS OF POWER TOGETHER 2023
27 Feb 2024 - 20 Mar 2024 | 09:00 - 17:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

🏆มาพบกับความสนุกสนานเเละพลังความสามัคคี กีฬาสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในงาน “ BU SPORTS OF POWER TOGETHER 2023 “ ✨
⏰ตั้งเเต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -20 มีนาคม 2567
💪🏻 ตะโกนเชียร์กันให้สุดเสียง ผลักดันนักกีฬา รู้จักการรู้เเพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity / Street Smart

Highlight Activities

  1. พิธีเปิดมหกรรมการแข่งกีฬาระหว่างคณะวิชา
  2. การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะวิชา

Gallery

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event