BU Job Fair
17 Oct 2023 - 19 Oct 2023 | 09:00 - 16:30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

  1. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ที่สนใจหางาน หาที่ฝึกงาน หารายได้ระหว่างเรียน หรือสนใจเป็น Freelance ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทรนด์อาชีพอนาคต ตำแหน่งงานและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง Part time, Full time, Internship, Freelance
  2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่า ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน และได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ
  3. เพื่อเปิดตลาดงานสร้างสรรค์ จัดงานที่ใช่ อาชีพในฝัน สนับสนุนคนรุ่นใหม่มองหาโอกาสในการทำงานตั้งแต่ยังเรียน

Target Audience

1) นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา2,000 คน
2) ศิษย์เก่า300 คน
3) บริษัท/ผู้ประกอบการ200 คน
4) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-31,500 คน

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

  1. Job Seeker Career ConNEXT เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน มี Resume Clinic เพื่อตรวจสุขภาพ Resume ให้พร้อมยื่นสมัครงานทั้งในรูปแบบ Full-time Jobs/Part-time Job/Freelance/Internship
  2. Seminar and Workshop Career ConNEXT พบกับ Career Mentors, Alumni Network ผู้คร่ำหวอดหลายวงการขององค์กรแถวหน้าของเมืองไทย
  3. ทีมงานมืออาชีพระดับชั้นนำ มาช่วยแนะแนวทางเพื่อค้นหาศักยภาพที่แท้จริง ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ
  4. Creative Career ConNext พื้นที่เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่กับอาชีพสร้างสรรค์ จากผู้ประกอบการสร้างสรรค์ชั้นนำ เปิดบูธพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจตัวจริง เสียงจริง ที่กำลังมองหาน้องใหม่ไฟแรงไปร่วมงาน

Gallery

Organizer

  • เวิร์คอินเทค

Add to Calendar

Location

Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event