Bright Night Market @BU
7 - 28 Apr 2024 | 16:00 - 20:30 (ทุกวันอังคาร)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

เปิดพื้นที่สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะโชว์ศักยภาพ โชว์ไอเดีย นำเสนอในรูปแบบการขายของ สร้างรายได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคคลภายนอกสามารถมาเปิดร้านได้ ตาม Theme ของแต่ละปี

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปด้วย รวมถึงได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์ และบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration / Creativity / Street Smart

Highlight Activities

ตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ พื้นที่แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาจากหลากหลายคณะ ที่ร่วมกันคิดไอเดียในการจัดงาน สื่อสารพลังบวก ปลุกกระแสรักษ์ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ภายในงานแบ่งเป็น 7 โซนแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์

  • โซน Home to Home บ้านการเรียนรู้และการแบ่งปัน
  • โซนกิจกรรมและเวิร์คช็อป “ไลฟ์สไตล์…เปลี่ยนโลก”
  • โซน “คนรักงานคราฟต์…งานคราฟต์รักษ์โลก”
  • โซนสินค้าแฟชั่นรักษ์โลก
  • โซนสินค้าตกแต่ง
  • โซนดนตรีและการแสดง
  • โซนอาหารและเครื่องดื่ม

Gallery

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

โถงอาคาร A3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event